Skabelon:Produkt

Fra Spademanns Leksikon, den både frie og sande virkelighed

Skift til: Navigation, søgDenne skabelon bruges til at give et produkt produktdeklaration. I den øverste del kan man placere sikkerhedsmærkater, og i den nederste er der plads til tekst i spalter.

Den tager følgende parametre:

 • Sikkerhedsmærker (se guide herunder):
  • <n>mark
  • <n>markwidth
  • <n>head
  • <n>text
 • picton - sæt til on for at bruge et billede (som herover). Skriv off (eller hvad som helst andet end on) eller undlad at udfylde den for ikke at bruge billede.
  Hvis udfyldt:
  • pictaddr - navnet på billedet (uden "billede:")
  • pictwidth - bredden på billedet (f.eks. 140px)
 • cols - antal spalter i den nederste del. Kan sættes til 1, 2, 3 og 4.
 • 1col - tekst i første spalte
 • 2col - tekst i anden spalte (hvis anvendt)
 • 3col - tekst i tredje spalte (hvis anvendt)
 • 4col - tekst i fjerde spalte (hvis anvendt)

[redigér] Sikkerhedsmærkater

Der kan sættes 0-8 mærkater. Disse angives med 1mark, 2mark, 3mark ... 8mark. Disse vil på denne side blive omtalt som <n>mark

<n>mark kan sættes til et hvilket som helst billede (uden "billede:"). Der er dog installeret en række genveje, som fører til Miljøministeriets sikkerhedsmærkater:

Genvej Mærkat
ætsende Ætsende
miljøfarlig Miljøfarlig
lokalirriterende Lokalirriterende
giftig Giftig
eksplosiv Eksplosiv
brandnærende Brandnærende
brandfarlig Brandfarlig

Derudover bør der angives en titel på mærket med <n>head og en forklaringstekst med <n>text. Bruger du et andet billede end mærkaterne, kan du bruger <n>markwidth til at angive bredden på mærkatet.

Produktdeklarationen herover er lavet således:

{{produkt
 | picton = on
 | pictaddr=Eddikesyre.jpg
 | pictwidth=140px
 | 1mark=ætsende
 | 1head=Denne er ætsende
 | 1text=Lad være med at stikke din hånd ned i den.
 | 2mark=giftig
 | 2head=Giftig
 | 2text=Lad være med at drikke denne
 | 3mark=lokalirriterende
 | 3head=Lokalirriterende
 | 3text=Du risikerer at irritere de lokale i dit boligområde
 | 4mark=brandfarlig
 | 4head=Brandfarlig
 | 4text=Spis ikke denne sammen med rå chili
 | cols=3
 | 1col=Dette produkt skal opbevares utilgængeligt for børn, ældre, selvmordskandidater og gravide kvinder
 | 2col=Undlad at tilsætte den til røget æg. Det smager hæsligt<br /><br />
 | 3col=Hvorfor læser du dog alle de spalter? Kom i gang med at bruge skabelonen!<br /><br />
 }}


Personlige værktøjer