FANDOM


Antrip

Det antropiske princip[1] (DAP) er et idéhistorisk begreb, som i sig selv rummer samme omnivalens som fx Det Ontologiske Gudsbevis (DOG).
Ligesom DOG, så er DAP et bevis på sig selv i kraft af sin blotte eksistens. Dette fænomen kaldes også for en præeminent autodeduktiv tropisme.

Hvad holder så det antropiske princip i gang?redigér

Ifølge disciplene, som slavisk følger alle forskrifterne i princippet, så er det et helligt tal, som holder hele Universet i gang.
Hvis der ændres så meget som et myrekussehår decimal på alphaværdien af tallet, så vil alting forsvinde ned i et kæmpe sort hul lige på stedet ...

Her står så talletredigér

Lad det nu for guds skyld stå i fred![2]

[3]

Antroponoterredigér

  1. her taler vi både om det stærke og det svage antropiske princip
  2. Du skal i hvert fald ikke ringe til os
  3. Protonen vejer 0,998642691864 gange så meget som neutronen, og begge disse partikler er mere end 1.83521864691453 gange så massive som elektronen