Christian 6.

Fra Spademanns Leksikon, den både frie og sande virkelighed

Omdirigeret fra Christian 6
Skift til: Navigation, søg
DanskRigs
Christian 6

Sådan så en kong Christian ud omkring 1740.

Christian 6. fødtes i regnvejr den 30. november 1699 og levede til den 6. august 1746.

Hans far var Frederik 4. og moderen Louise af Mecklenburg, der desværre mistede alle sine børn i en ung alder. Vores Christian her døde altså som spæd og kun takket være historieforfalskning af dimensioner er han blevet indskrevet i de danske annaler, som udyret kongen der indførte stavnsbåndet.

Han blev konge i 1730 og var konge de næste 16 år.

[redigér] Religionen i højsædet

Den nye konge så med afsky på sin faders seneste hustru, Anna Sophie Reventlow. Den billige tøjte, den gadetøs, den letlevende finke, den skøge! Han ville ikke se på det tarvelige kvindfolk og forviste hende til Claus Holm, der af en eller anden grund er en herregård. Men han beslagde hendes arv først. Det er da klart. Man kan afsky en person, men penge lugter ikke. Nej, nej.

Så vor højmoralske konge levede i kyskhed og med hænderne[1] over dynen indtil han giftede sig med Sophie Magdalene af Brandenburg-Kulmbach i 1721, hvilket var mange penge dengang.

For at undersåtterne kunne lære Guds kærlighed at kende, blev det forbudt at more sig om søndagen. Og for at tilskynde danskerne til i samdrægtighed, harmoni og glæde at lovprise Gud selvsamme ugedag, blev de straffet med bøde eller gabestok, hvis de blev hjemme fra kirke, fordi de var forkølede. Dette kaldtes en helligdagsforordning og den gjaldt fra 1735.

[redigér] Stavnsbåndet

40pxKlumme
Man binder os på mund og hånd
Bønder mellem 14 og 36 år måtte ikke forlade det gods, de var født på, under eller ved. Dette var helt klart urimeligt og medførte undertrykkelse og tænders gnidslen hos alle, der var så uheldige at blive født med noget dårlig karma. Så allerede 55 år efter blev det afskaffet igen.
Og så var der det, at alt for mange bønder og tjenestefolk ikke værdsatte deres herremænd og ønskede at fly fra pladsen, som de havde fået lov til at den gamle konge.

Tyendet var gennemgående slappe og uden karakter, så bare de fik lidt bank, eller børnene blev voldtaget, eller herremanden brugte sin ret til at have sex med bruden, eller de skulle arbejde 14 timer på herrens mark inden de måtte dyrke deres egne 10 kvm havre, så blev de sure og indadvendte og ville væk. Skvatrøve over hele linjen. Heldigvis besluttede kongen i sin ophøjede godhed at tage denne valgmulighed ud af hænderne på de uvidende masser, thi han vidste, hvad der var bedst for dem. Han stavnsbandt dem til deres herremænd, så de kunne få en kærlig røvfuld i fred og fordragelighed. Eller en tur på træbukken, bare ikke om søndagen, hvor forlystelser jo var forbudt.

[redigér] Nordmændene skulle osse ha' dada

Det kunne ikke nytte noget, at der var korn nok i Danmark, for så blev det alt for billigt. så kongen tog forskud på EF's velsignelser og forbød kornimport. Det gik ud over rigets norske undersåtter, der sådan set levede af at sælge korn til danskerne. Men så måtte de jo bare æde det hele selv og opfinde lefser, der skal ligge en time i et vådt viskestykke for at blive nogenlunde spiselige.

[redigér] Monumenter over en konge

Ellers gik kongen bare og byggede sådan lidt småslotte hist og pist. Christiansborg, for eksempel. Og Eremitageslottet i Dyrehaven. Og grundlagde den senere Nationalbank, som hed Kurantbanken og måtte udstede pengesedler.

[redigér] Hjem til Gud

Det behagede vor Herre i det høje at kalde Christian hjem til sig, da denne var 46 år gammel. Nu sidder han i himlene på en træbuk og går i søndagsskole hele ugen og er meget velsignet og lykkelig og må ikke høre musik med Britney Spears, den bitch.

Hans jordiske rester hviler som sædvanlig i Roskilde Domkirke.

[redigér] Noter

  1. I hvert fald hans egne.
King-icon
Vidste du at...
... Kong Kurs er skyld i den dårlige danske betalingsbalance?
Personlige værktøjer