FANDOM


(3. marts 1847 - 2. august 1922)
Agshell

Alexander Graham Shell

Alexander Graham Shell (ikke at forveksle Bell) opfandt i 1879 et kommunikationssystem, to muslingeskaller der med tråd blev forbundet til hinanden, hvorved der skulle være to personer (Alexander Shell og Poul Lysenhendorf) ved hver sin muslingeskal. så skulle personerne stramme snoren ved at bævege sig væk fra hindanden. når snoren var tilpas stram (3,48 kg pr 4,3 cm) kunne den ene person høre den anden tale gennem muslingeskallerne. Alexander var desuden en stolt indehaver af et lem på 41,5 cm. fra rod til glans.